Izolacija fasade

Izolacija kuće počinje od fasade!

 

Spoljašnji zid, kao jedan od gradjevinskih elemenata  koji čine objekat, ostvaruje toplotnu zaštitu objekta sa ciljevima da zaštiti korisnike objekata od nedovoljne ili suvišne toplote, od atmosferskih uticaja, od prodora vetra, prašine i zagadjenog vazduha. Takodje, zadatak ovog zida je i da stvori udobne uslove boravka, odnosno da pruži dobru akumulativnost toplote kako osećaj ugodnosti ne bi bio prekinut usled nagle promene u režimu grejanja ili nagle promene spoljašnje temperature.

Spoljašnji zid treba da omogući propuštanje pare bez pojave kondenzata na njihovim spoljašnjim površinama i u unutrašnjosti, da obezbedi uštedu toplotne energije namenjene za grejanje prostorija odnosno smanji toplotne dobitke u prostorijama koje se hlade, da obezbedi otpornost objekta prema požaru, da pruži zaštitu od spoljašnje buke. Toplotni gubici kroz spoljašnje zidove iznose i do 40% ukupnih toplotnih gubitaka u neizolovanoj kući, zbog čega se velika pažnja posvećuje pravilnoj ugradnji i izboru termoizolacionog materijala. Ulaganja u toplotnu zaštitu ne predstavljaju dodatno finansijsko opterećenje ako ta ulaganja posmatramo kroz njihove dugoročne pozitivne efekte: trajna finansijska ušteda usled manje potrošnje energije za grejanje, održavanje povoljne klime unutrašnjih prostorija,
duži životni vek objekta.

Get the Flash Player to see this player.

Prilikom projektovanja spoljašnjih gradjevinskih konstrukcija treba poštovati princip da sa spoljne strane konstrukcije postavimo što paropropusnije materijale kako bi omogućili nesmetan prolaz vodene pare i smanjili mogućnost nastajanja unutrašnje kondenzacije. Zahvaljujući vlaknastoj strukturi i otvorenoj poroznosti kamene mineralne vune odnosno visokom svojstvu paropropusnosti, ovaj princip je moguće ispoštovati primenom proizvoda Knauf Insulation u sistemu kontaktne fasade. Toplotna izolacija gradjevinske konstrukcije karakteriše se koeficijentom prolaza toplote k (W/m2K) koji direktno zavisi od koeficijenta toplotne provodljivosti ugradjenih materijala  (W/mK) i njihovih debljina u okviru posmatranog elementa gradjevinske konstrukcije. Debljina toplotne izolacije koja se preporučuje za naše područje je minimum 8 -12 cm.